قوانین و شرایط

مقررات و شرایط

لطفا مقررات و شرایط کمپانی املاک داماک را که بر محور دسترسی و استفاده شما از سایت است را به دقت بخوانید و در صورت عدم موافقت با آنها از استفاده از وبسایت خودداری نمایید.

با ادامه استفاده از وب سایت ، مطالب و یا هر یک از خدمات نمایش داده شده در سایت ، شما موافقت می کنید که به این شرایط و ضوابط متعهد باشید.

تعهدات

شما متعهد می شوید که استفاده شما از وب سایت (که شامل کلیه مطالب روی صفحه ، پیوندهای وب ، ایمیل ها، سایر خدمات و اطلاعات ، همراه با تغییرات بعدی در موعد مقرر [“محتوا”] به معنی موافقت کامل شما با مقررات و شرایط است.

صلاحیت شما برای محصولات و خدمات ارائه شده در وب سایت منوط به تعیین و پذیرش  کمپانب املاک داماک است. همچنین شما با استفاده از وب سایت متعهد می شوید از انجام اعمال زیر خودداری نمایید:

  • نقض قوانین قابل اجرا مربوطه
  • آسیب رساندن به تصویر عمومی وب سایت که فقط برای ابزارهای تعریف شده ، مجاز و تولیدی استفاده خواهد شد.
  • نمایندگی هرگونه فعالیت تجاری متقلبانه ؛ و استفاده شما از وب سایت و هرگونه تصمیم تجاری متعاقب آن به عهده خود شما خواهد بود.

کپی رایت داماک پرو پرتیز- تمامی حقوق محفوظ اند

کپی رایت صفحات و نمایش دهنده آنها، مدیریت اطلاعات و محتوای آنها متعلق به املاک داماک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

علائم تجاری

املاک داماک، شرکت های تابعه، شرکت های وابسته، پیمانکاران و یا شرکت های مشارکت کننده صاحبان علائم تجاری و خدماتی هستند که در این وب سایت وجود دارند و کلیه حقوق مربوط به این علائم تجاری و خدماتی محفوظ است.

بدون ضمانت

شرکت داماک صحت ، درستی ، کامل بودن و قابل پذیرش بودن محتوا، سایر اطلاعات و یا مطالب موجود در سایت را تضمین نمی کند. در این مورد هیچ نوع ضمانتی اعم از صریح ، ضمنی یا قانونی داده نمی شود. البته این موضوع محدود به ضمانت عدم نقض حقوق شخص ثالث، امنیت، تناسب، کیفیت، سازگاری، دقت و ایمنی نیست.

محدودیت مسئولیت

داماک به هیچ وجه مسئول هیچگونه ویژگی، عملکرد ( اعم از اختلالات در برنامه ها و سایر اختلالات، پیوند ها، رفع اختلالات، بروز رسانی ها و حذفیات) و امنیت وبسایت ( شامل از دست رفتن یا آسیب به اطلاعات شخصی، هرگونه خسارت پیش بینی شده، قابل پیش بینی، شناخته شده یا غیره) نیست.

داماک و  یا هر یک از شرکتهای وابسته آن هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت های ناشی از استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از وب سایت ندارند.

محتواها توسط داماک تهیه و تایید نشده و بطور مداوم بر آن ها نظارت نمی شود، با این حال این شرکت کلیه حقوق را برای ارائه اطلاعات محفوظ می دارد. همچنین  اطلاع رسانی، امتناع از درز اطلاعات، ویرایش یا حذف کردن هر محتوا، اطلاعات و یا مطالب در تمامی قسمت ها به صلاح دید شرکت ضروری است.

تمامی اطلاعات نسبت داده شده به داماک در این وبسایت باید مربوط به داماک باشد و بطور رایگان در اختیار هر مقصد، ایده، محتوا، چگونگی و تکنیک قرار داده شود. استفاده از نام داماک تحت عنوان تعهدات، قرار داد ها و حریم خصوصی اطلاعات، مگر با موافقت داماک یا توافقات یا الزامات خاص مربوطه ممنوع می باشد.

تغییرات

هرگونه تغییر قبلی بدون اطلاع این شرایط و ضوابط در هر زمان، تعهد کاربر را تغییر نمی دهد.

قوانین حاکمیت و قضایی  

استفاده شما ازمحتوا، مطالب، خدمات؛ اطلاعات و ابزار قرار گرفته شده در وبسایت این کمپانی باید حول محور قوانین امارات باشد و کاربران نیز موافقت می کنند مطیع صلاحیت انحصاری دادگاه های امارات متحده باشند.

سلب مسئولیت

داماک هیچ ضمانت صریح یا ضمنی و تعهدی در قبال صحت، درستی، کمال و تناسب هر گونه محتوا، اطلاعات و ابزار قرار داده شده و قابل دسترس در سایت ندارد.

هرگونه صدمه / آسیب ملموس یا نامحسوس، هرگونه خسارت ناشی از آن یا حادثه ای از هر نوع برای کاربربا دسترسی به وب سایت و یا هرگونه نقض تعهد ، کاملاً در معرض به عهده خود کاربر است.


//document.cookie = "cpop=0";