2020

  • معرفی ایده‌ی طراحی آنلاین خانه‌ی دلخواه مشتری با نام A La Carte Villas در پروژه‌ی DAMAC Hills
  • داماک، در راستای فعالیت‌های اجتماعی خود، از طرح روز جهانی انسان‌دوستی برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده از کووید-19 با عنوان «خانواده‌های شما… مردم ما» حمایت می‌کند.
  • کمک 3 میلیون درهمی حسین سجوانی و بنیاد داماک به طرح «امیدسازان عرب»

پروژه‌های تحویل داده شده:

  •  برج Merano در Business Bay
  • مجتمع‌های DAMAC Privé در Business Bay
  • واحدهای متعدد در AKOYA و DAMAC Hills
//document.cookie = "cpop=0";