2014

کسب سه گواهینامه ایزو 2009 توسط تیم مدیریت تسهیلات داماک، کمپانی لوکس مدیریت تسهیلات (LFM)

املاک داماک اولین دریافت کننده گواهینامه Green Building  از دولت دبی برای هتل آپارتمان نایا جبل علی

غالیا اولین پروژه آپارتمان در دبی است که دریافت کننده گواهی توافق شریعت از دار الشریعت دبی است.

اعلام احداث دومین زمین گلف ترامپ در دبی با طراحی تایگر وودز در آکویا اکسیژن

آغاز پروژه آکویا اکسیژن، پروژه ای به وسعت  55 میلیون فوت در دبی