2013

معرفی اولین آپارتمان های لوکس قابل بهره وری در دبی، ترونا، در نزدیکی جامعه مرکزی دبی و محل برگزاری نمایشگاه 2020

آغاز پروژه برج داماک با اقامتگاه های پارامونت- ریاض

معرفی پروژه ممتاز داماک هیلز به وسعت  42 میلیون فوت اعلام همکاری با هتل ها و اقامتگاه های پارامونت برای توسعه برج داماک در محوطه برج، ساخت آپارتمان و یک هتل لوکس پارامونت پنج ستاره