2012

آغاز مجتمع لوکس هتل آپارتمان داماک میسون 50

 پروژه در دست ساخت ، در پی تجدید نبض بازار ملک در منطقه

پروژه های تحویل داده شده:

خلیج مارینا- ابوظبی

بیزینس تاور- خلیج تجاری دبی