2010

اولین همکاری داماک با برند مد جهانی ورساچه هوم جهت ساخت برج داماک در بیروت- لبنان

اعطای 1 میلیارد هزینه ی قرار داد از طرف داماک

پروژه های تحویل داده شده:

امارات گاردنز1- شهرک جمیرا سیرکل

کرسنت- شهرک تولیدی دبی