2010

  •  همکاری داماک با شرکت ورساچه به عنوان اولین همکاری این شرکت با یک شرکت جهانی پوشاک و مد برای ساخت برج داماک با مدیریت شرکت Versace Home در بیروت لبنان
  • داماک چندین قرار داد به ارزش مجموع 1 میلیون درهم امارات به کارفرمایان اعطا می‌کند.
  • پروژه‌های تحویل داده شده:
  • Emirates Gardens 1 در Jumeirah Village Circle
  • مجتمع The Crescent در Production City دبی
//document.cookie = "cpop=0";