2009

  • علیرغم شرایط رکود اقتصادی، داماک بیش از 1300 واحد به مشتریان تحویل می دهد

پروژه‌های تحویل داده شده:

  • برج‌های اداری Executive Heights در منطقه Tecom
  • برج Lake View در مجموعه برج‌های Jumeirah Lakes Towers
//document.cookie = "cpop=0";