2006

  • افزایش گستره‌ی کاری داماک به ابوظبی با احداث Marina Bay
  • رسیدن تعداد پروژه‌های دبی در خاورمیانه به عدد 20

پروژه‌های تحویل داده شده:

  •  Marina Terrace در دبی مارینا
  • The Waves در دبی مارینا
//document.cookie = "cpop=0";