2003

ساخت مجتمع بازرگانی مارینا تراس

آفرینش سرزمین جدیدی در دبی توسط تیم سازنده

افزایش چشم گیر فروش و بازاریابی