2002

احداث پروژه ویوز در دبی مارینا

انجام اولین خرید زمین و احداث پروژه مارینا تراس در قلب دبی مارینا

تمرکز بر فروش واحد ها در بخش فروش داخلی و بازاریابی

احداث املاک در پی تحقق حقوق مالکیت آزاد برای صاحبان خارج از کشور در دبی