مصاحبه آقای حسین سجوانی مؤسس داماک با CNBC

طبق مصاحبه ای که خبرنگارCNBC با آقای حسین سجوانی موسس داماک که بزرگترین ، برندترین و معتبرترین شرکت ساختمانی جهان می باشد داشته است، گفته شده که شهر دبی با قوانین جدید مربوط به اقامت دائم، گذرنامه و ملیت برای اولین بار در تاریخ منطقه، امکان 100% مالکیت شرکت ها را به شهروندان خارجی ارائه می دهد.

ایشان اظهار داشتند : به خاطر دارم که درسال 2001 هنگامی که شهر دبی، به متقاضیان خارجی مجوز خرید آپارتمان و ساختمان را داد.

همچنین اقای حسین سجوانی در ادامه اظهاراتشان فرمودند: زمانی که در نوامبر- اکتبر 2002، اولین پروژه خود را آغاز کردم، یک شخص برجسته از کشور های همسایه به من گفت: آیا شما می خواهید شهر دبی را به خارجی ها بفروشید؟
درحالی که تمامی کشور ها آنچه را که ما انجام داده ایم، درحال حاضر انجام می دهند.

کشور امارات متحده عربی در تعقل آینده همیشه پیشگام بوده است و من اطمینان دارم که این تصمیمات، اراده ی بزرگی است و تمامی کشورهای جهان نیز، از آن پیروی خواهند کرد.

//document.cookie = "cpop=0";