“تحول دیجیتال” نمودار مسیر بهبود املاک و مستغلات

به نقل از علی سجوانی، مدیر کل عملیات اجرایی داماک، بخش املاک و مستغلات در طول سال شاهد رونق عظیمی 2020 در بخش های توسعه و فروش در زمینه های تحول دیجیتال و بکارگیری فناوری های نوظهور بوده است.   

سجوانی در مصاحبه ای که با الاتحاد انجام داده گفته است که تصمیم به این رویکرد پیامدهای همه گیر را کاهش و مقاومت شرکت را در برابر بحران ها بیشتر میکند .

همچنین وی تاکید کرد که این نوآوری ها زمینه را برای بهبود در بخش املاک و مستقلات فراهم می آورد، چرا که این امر رشد و توسعه کسب و کار را تضمین کرده و استفاده از داده ها را در زمینه توسعه و فروش افزایش میدهد.

ایشان همچنین اعلام کرد که بحران ها به ایجاد فرصت کمک میکند. این همه گیری اقتصاد جهان را همچنین شرکتها و سازمانها در سراسر صنایع را هم تحت تاثیر قرار داد.

شرکت ها می توانند برای مدیریت بحران از جمله مدیریت بازرگانی در بخش سرمایه گذاری، با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری چالش ها را به فرصت تبدیل کنند. مانند برخی بخش ها که براحتی دورکاری انجام می دهند.

متاسفانه با توجه به نیاز مشتریان برای بازدید ملک و مذاکره با فروشندگان و نمایندگان، این امکان در بخش املاک و مستغلات میسرنبوده است. برای حل این مشکل کارفرمایان به فکر بکارگرفتن ابزار مناسب برای یافتن راه حلی یکپارچه و مطمئن برای بکارگیری بهینه کارمندان و مشتریان است.