کمک 1میلیونی

بنیاد داماک حسین سجوانی در دبی  ،متعهد شده یک میلیون درهم به کمپین 100 میلیون وعده غذایی با هدف تهیه بسته های غذایی برای افراد و خانواده های محروم در 20 کشور در ماه مبارک رمضان تحویل دهد.

این کمک مالی کمک می کند تا یک میلیون وعده غذایی به ذینفعان در کشورهای خاورمیانه ، آسیا و آفریقا ارائه شود.

بسته های غذایی که به ذینفعان امکان می دهد وعده های غذایی خود را در طول ماه مقدس آماده کنند ، در یک شبکه یکپارچه همکاری بین سازمان دهندگان کمپین محمد بن راشد آل مکتوم ابتکارات جهانی (MBRGI) ، برنامه جهانی غذا سازمان ملل ، موسسه خیریه و بشردوستانه محمد بن راشد آل مکتوم (MBRCH) ، شبکه منطقه ای بانکداری مواد غذایی و سازمان های محلی بشردوستانه در کشورهای ذینفع توزیع می شوند. هر 1 درهم اماراتی اهدا شده ، به یک وعده غذایی برای ذینفعان در کشورهای هدف خاورمیانه ، آفریقا و آسیا کمک می کند.

حسین سجوانی ، ریاست محترم داماک پراپرتیز، گفت: “ما ، در بنیاد حسین سجوانی داماک ، افتخار داریم که عضوی از کمپین” 100 میلیون وعده غذایی ” هستیم.

مشارکت ما در این کمپین ماه رمضان ، بزرگترین توزیع غذایی در منطقه ، بار دیگر بر تعهد ما در حمایت از اقدامات بشردوستانه امارات متحده عربی که آسیب پذیرترین افراد در سراسر جهان را هدف قرار می دهد ، تأکید می کند.

به عنوان یک بنیاد پرورش یافته وطنی (ملی) ، ما خوشحالیم که از هر فرصتی که به دست می آوریم استفاده می کنیم تا به جوامعی که در آن فعالیت می کنیم سودی برسانیم.