تجربه ای بکر در استخر جدید داماک هیلز به سبک کالیفرنیا