مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت

چرا مسئولیت اجتماعی شرکتی؟

املاک داماک، بعنوان یک شرکت اماراتی قدر دان نقش مهمی است که این کشور در موفقیت آن داشته است. داماک و ریاست آن، حسین سجوانی، طی سال ها در بسیاری از فعالیت های خیرخواهانه مشارکت داشته و از ابتکارات و سازمان های متعددی مانند Arab Hope Makers 2020 ، هلال احمر امارات ،  Dubai Caresو جامعه   Dar Al Ber   حمایت کرده اند. همچنین انسان دوستی یک اصل مهم در خانواده سجوانی است.

در مجموع ، داماک و حسین ساجوانی از دیدگاه مقام معظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم برای آینده ای بهتر حمایت می کنند، آینده ای که در آن مردم شادتر هستند و زندگیشان با کیفیت تری دارند.

- -

مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود بروشور

ثبت مشخصات

لطفا تمامی موارد خواسته شده پر شود