مقالات / پاسپورت

پاسپورت

پاسپورت یکی از اصلی ترین مدارک شناسایی رسمی است که از سوی دولت برای کلیه شهروندان جهت سفرهای های خارجی  صادر می شود. با این مدرک دولت از دیگر دولت ها این اجازه را می خواهد که تا به شهروندان اجازه ورود به خاک آن کشور را بدهند.

پاسپورت بیان کننده هویت فردی است و از طرفی دیگر به عنوان پذیرش کشور مبدا شناخته می شود.

پاسپورت هویت هرفرد است

اگر شما بخواهید برای سفر به کشوری دیگر بروید، این کارت شناسایی شما و مدرک ورود، به صورت قانونی به کشور مقصد است. لازم به ذکر است در نگهداری این مدارک نهایت دقت را داشته باشید و برای احتیاط  بیشتر، بهتر است از تمامی صفحات کپی برداری کنید.

انواع مختلف پاسپورت

پاسپورت انواع مختلفی دارد که به 5 مورد آن می پردازیم.

1-پاسپورت دیپلماتیک

پاسپورت دیپلماتیک، از نامش مشخص است به دیپلمات ها و مقامات سطح بالا داده می شود.

2-پاسپورت خدمت

این نوع پاسپورت برای کلیه کارمندان به منظور سفرهای کاری و ماموریت ها صادرمی شود.

3-پاسپورت موقت

پاسپورت موقت برای افرادی صادرمی شود که پاسپورت اصلی آنها در یک کشور گم شده باشد. مدت اعتبار این پاسپورت بسیار کوتاه بوده و به دارنده پاسپورت این اجازه را می دهد به سرعت به کشور خود بازگردد.

4-پاسپورت معمولی

پاسپورت معمولی، پاسپورتی است که برای شهروندان یک کشور جهت سفر به کشورهای خارجی صادر می شود.

5-پاسپورت خانوادگی

این پاسپورت برای کلیه اعضای یک خانواده صادر خواهد شد و تنها یکی از اعضای خانواده پاسپورت داشته و دیگر اعضای خانواده پاسپورت دریافت نمی کنند.

تاریخ یا اعتبار پاسپورت

اگر قصد سفر داشته باشید و اگر پاسپورت بیش از 5 سال از صدورش بگذرد،حداقل باید یک هفته قبل سفر پیگیر تمدید مجدد شوید که در لحظات آخر سفر، به مشکل نخورید.

به طورمثال در کشورهایی که نیاز به ویزا نیست،همانند: کشورهای اروپایی، تا وقتی که پاسپورت اعتبار داشته باشد می توانید به هر کشوری که قصدش رادارید، سفر کنید.

 داشتن پاسپورت برای سفرهای کاری، تفریحی، زیارتی و تحصیلی الزامی است.

صدور پاسپورت براساس قوانین و مقررات، تنها در صورتی امکان پذیراست که فرد، مدارک و اسنادی برای ثابت کردن هویت خود آماده و ارائه کند.

خارج شدن از کشور بدون داشتن پاسپورت با قوانین همخوانی ندارد. بنابراین جهت تایید و صادر کردن پاسپورت، قبل از سفر حتما موارد را بررسی کنید.

مطالب مشابه:

اخذ اقامت 4 ساله دبی

جاره ملک در دبی

اجاره ملک با داماک در دبی

www.damacgroup.org

آخرین مقالات

برچسب

مطالب مشابه

//document.cookie = "cpop=0";