مقالات / مهاجرت به دبی از طریق ثبت شرکت

مهاجرت به دبی از طریق ثبت شرکت

یکی از بهترین روش ها برای انجام فعالیت های سودآور عظیم و سازماندهی شده با هدف پیشرفت در کسب و کار، ثبت شرکت در دبی می باشد.

امور تجاری و غیر تجاری در قالب یک شرکت شکل قانونی و حقوقی به خود گرفته و از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد. همچنین به دلیل اعتبار شرکت، افراد حقیقی و حقوقی تمایل بیشتری به همکاری با شما دارند.

شرایط ثبت شرکت در دبی

هر شرکتی ، به غیر از شرکت های دارای مجوز حرفه ای ، در دبی و یا دیگر شهرهای امارات متحده عربی باید پنجاه و یک درصد (۵۱٪) ، سهام خود را توسط اتباع شهر دبی تامین کند.

در مواردی طبق قانون ۱۰۰٪ مالکیت محلی الزامی است:

 1. در مواردی که شرکت به طور کامل متعلق به شورای همکاری خلیج فارس است، باید با یک شرکت دیگر متعلق به اتباع شهر دبی وارد همکاری شود.
 2. در برخی از فعالیت ها ۱۰۰ ٪ مالکیت اتباع یا نهادهای شورای همکاری خلیج فارس مجاز است.
 3. در شرکت های صنعتگری یا حرفه ای که در آن مالکیت خارجی ها مجاز است.
 4. یک نهاد خارجی، یک دفتر نمایندگی یا شعبه در دبی ثبت می کند.

در موارد صدور مجوز برای حرفه هایی مانند: معمار، دکتر، هنرمند و… مالکیت خارجی ۱۰۰٪ قابل اعمال است. با این حال، یکی از اتباع محلی باید «مسئول خدمات» باشد.

مزایای ثبت شرکت در دبی

 1. وجود زیر ساخت های حمل و نقل
 2. دسترسی به بازارهای پولی و مالی بین الملل
 3. دسترسی به مناطق آزاد تجاری
 4. اقتصاد در حال رشد این شهر
 5. سهولت در ثبت شرکت و عدم محدودیت انتقال سرمایه

مدارک ثبت شرکت در دبی

 1. کپی مدارک شناسایی مانند پاسپورت یا شناسنامه
 2. مشخصات کامل فرد ( شامل نام، آدرس و ملیت اعضای متقاضی)
 3. ترجمه ی یکی از قبوض مانند: آب یا برق

آخرین مقالات

برچسب

مطالب مشابه