دانلود برنامه داماک از طریق :

برای نصب می توانید یکی از روش های زیر را امتحان کنید

damac-app
//document.cookie = "cpop=0";