اقامت در دبی با Damac به سفارش بهراد خرازی بازیگر صدا و سیما