اخذ سند مالکیت ملک با داماک، لاکچری ترین شرکت در صنعت ساختمان