آیکون تاورز لندن با دکوراسیون ورساچه یکی از مشهور ترین سازه های داماک